TRV:01400

ID TRV:01400
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst b) Valg av målemetode og instrument skal gjøres slik at det oppnås en nøyaktighet på punkter i grunnriss og høyde på +/- 0,10 m eller bedre i forhold til anvendte grunnlag.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for dokumentasjon - 4.1.2 "Koordinatfesting"