TRV:01400

ID TRV:01400
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Toleranser for geografisk innmåling: Valg av målemetode og instrument skal gjøres slik at det oppnås en nøyaktighet på punkter i grunnriss og høyde på +/- 0,10 m eller bedre i forhold til anvendte grunnlag.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre toleransegrenser for innmålingsdata.
Endringsartikler 560_2017_Endringsartikkel_1660
Relatert krav
Opprettet 2017/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Koordinatfesting"