TRV:01401

ID TRV:01401
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Referansepunkt for innmåling: Alle innmålinger skal være satellittbaserte med sanntid korreksjon, f.eks. CPOS eller ETPOS
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre høyere grad av nøyaktighet ved at innmålingsutstyr benytter seg av referansepunkt.
Endringsartikler 560_2017_Endringsartikkel_1660
Relatert krav
Opprettet 2017/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for dokumentasjon - "Koordinatfesting"