TRV:01401

ID TRV:01401
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Alle innmålinger skal være satellittbaserte med sanntid korreksjon, f.eks. C-pos.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for dokumentasjon - 4.1.2 "Koordinatfesting"