TRV:01402

ID TRV:01402
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Innmåling av kabeltrase: Kabelanlegget skal innmåles i åpen grøft før tilbakefylling av masser er utført.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at innmåling er relatert til kabelføring/trekkerørets fysiske plassering.
Endringsartikler 560_2017_Endringsartikkel_1660
Relatert krav
Opprettet 2017/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for dokumentasjon - "Koordinatfesting"