TRV:01402

ID TRV:01402
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) For kabler og ledninger skal det måles i åpen grøft.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for dokumentasjon - 4.1.2 "Koordinatfesting"