TRV:01403

ID TRV:01403
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Toleranser ved innmåling: Målepunktene i kabeltraseens linje skal ligge så tett at avviket (pilhøyden) mellom linjen og en rett linje mellom punktene ikke overstiger 0,30 m. Alle knekkpunkt og avgreininger skal måles inn.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre toleransegrenser til innmålingsdata.
Endringsartikler 560_2017_Endringsartikkel_1660
Relatert krav
Opprettet 2017/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for dokumentasjon - "Koordinatfesting"