TRV:01403

ID TRV:01403
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst e) Målepunktene langs linjer skal ligge så tett at avviket (pilhøyden) mellom linjen og en rett linje mellom punktene ikke overstiger 0,30 m. Alle knekkpunkt og avgreininger skal måles inn.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for dokumentasjon - 4.1.2 "Koordinatfesting"