TRV:01404

ID TRV:01404
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Landmålingsrapportens innhold: Det skal leveres landmålingsrapport som minimum skal inneholde:

1. Oppdragsinformasjon:

 • Bane NOR sitt prosjektnummer
 • Oppdragsgiver ,leverandør, ansvarlig person eller utførende firma
 • Identifikasjonsdata (eiendom, stedsnavn, områdebegrensning osv.)
 • Beskrivelse av oppdraget
 • Nivå på detaljeringsgrad, toleranser og nøyaktighet

2. Geodetisk grunnlag:

 • Koordinatsystem
 • Vertikalt datum (høydereferansesystem)

3. Målinger:

 • Utførende personell
 • Tidspunkt for utførelsen
 • Hvilket måleutstyr som er benyttet og når dette er kalibrert
 • Hvilke måleprosedyrer som er benyttet og hvilke standarder disse følger
 • Hvilke korreksjoner som eventuelt er benyttet
 • Kommentarer for eventuelle vanskeligheter som er erfart under målingene

4. Beregninger:

 • Utførende personell
 • Beregningsprogram, modul osv.

5. Kontroll:

 • Resultat av utførte kvalitetskontroller.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at innhold i landmålingsrapporter er tilpasset kabelanlegg.
Endringsartikler 560_2017_Endringsartikkel_1660
Relatert krav
Opprettet 2017/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for dokumentasjon - "Landmålingsrapport"