TRV:01404

ID TRV:01404
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst a) Det skal leveres landmålingsrapport som inneholder følgende:

1. Oppdragsinformasjon:

 • Bane NOR sitt prosjektnummer
 • oppdragsgiver eller leverandør og ansvarlig person
 • utførende etat/firma
 • identifikasjonsdata (eiendom, stedsnavn, områdebegrensning osv.)
 • hva oppdraget går ut på
 • detaljering og nøyaktighet

2. Geodetisk grunnlag:

 • koordinatsystem
 • vertikalt datum (høydereferansesystem)

3. Målinger:

 • utførende personell
 • tidspunkt for utførelsen
 • måleutstyr
 • måleprosedyrer
 • hvilke korreksjoner som eventuelt er påført målingene i instrumentet
 • vanskeligheter under målingene

4. Beregninger:

 • utførende personell
 • beregningsprogram, modul osv.

5. Kontroll:

 • resultat av utførte kvalitetskontroller.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for dokumentasjon - 4.1.3 "Landmålingsrapport"