TRV:01406

ID TRV:01406
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Objekttyper og koding i SOSI fil: Følgende objekttyper skal benyttes i SOSI-fil:
 • Fiberkabel
 • Kabelkanal (legg inn egenskaper f.eks. plast eller betong kanal)
 • Kabelskjøt
 • Koplingspunkt (Skap)
 • Kum (legg inn egenskaper f.eks. firkantet eller rund kum)
 • Kveil
 • Trasénode
 • MastTele
 • MastElFagverk
 • StolpeEnkel
 • TeleFibertrase
 • Trekkrør
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre samsvar med ledningsregistreringsforskriften.
Endringsartikler 560_2017_Endringsartikkel_1660
Relatert krav
Opprettet 2017/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for dokumentasjon - " Egenskaper/Nivåer/Koder"