TRV:01407

ID TRV:01407
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Bildedokumentasjon: Det skal tas georefererte bilder på «strategiske steder» av grøfter før disse fylles igjen.
  1. Dokumentasjon: Bilder skal tas for hvert ”lag” i grøfta.
  2. Dokumentasjon: Bilder skal inneholde metadata med stedsinformasjon/GPS posisjon
  3. Dokumentasjon: Elektronisk bildeformat skal leveres i jpg-format.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre dokumentasjon av kvaliteten på grøftestruktur med bilder og tilhørende metadata.
Endringsartikler 560_2017_Endringsartikkel_1660
Relatert krav
Opprettet 2017/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt under Dokumentasjon - "Bilder "