TRV:01408

ID TRV:01408
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst b) Det skal også tas bilder av kummer som viser kummenes ”innhold”.
  1. Navn på bildefilene må referere seg til punktnummer som er gjenfinnbar i innmålingsdataene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt under Dokumentasjon 4.2 "Bilder "