TRV:01408

ID TRV:01408
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Bildedokumentasjon kummer: Kummenes innhold skal dokumenteres med bildemateriale
  1. Dokumentasjon: Navngivning og filidentifikasjon skal referere seg til punktnummer som er gjenfinnbar i innmålingsdataene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre dokumentasjon av kummer med bildeinformasjon.
Endringsartikler 560_2017_Endringsartikkel_1660
Relatert krav
Opprettet 2017/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt under Dokumentasjon - "Bilder "