TRV:01437

ID TRV:01437
Bok 542
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst a) Fritt profil for strømavtaker: Fritt profil for strømavtaker skal være oppfylt ved en kraft på minimum 200 N mellom strømavtaker og kontakttråd. Fritt profil for strømavtaker er vist i figur 1 i 🔗 Kontaktledning, Prosjektering og Bygging, Mekanisk utforming, Fritt profil.
  1. Unntak: Tunneler med trangt profil elektrifisert før 2010 kan kontrolleres med fritt profil figur vist i 🔗Kontaktledning, Vedlikehold, Kontaktledning, Vedlegg, Fritt profil for strømavtaker og E-mål, Redusert fritt profil.
  2. Utførelse: Fritt profil for strømavtaker er et dynamisk profil og bør derfor måles med forhøyet bøyletrykk, mal for fritt profil og vogn med stive fjærer.

Se også vedlegg 🔗 Fritt profil for strømavtaker og E-mål.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning#Fritt profil for strømavtaker