TRV:01469

ID TRV:01469
Bok 543
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Registrering av driftstid eller forbruk: Alle infrastrukturanlegg skal ha registrering av energiforbruket (kWh-måler eller driftstimeteller).
  1. Utførelse: Det bør ikke være felles abonnement og kWh-måler med andre installasjoner.
  2. Utførelse: For å kunne se effekten av og beregne lønnsomheten av eventuelle ENØK-tiltak, skal installasjonene oppdeles på en hensiktsmessig måte slik at de ulike deler av anleggene registreres uavhengig av hverandre.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon