TRV:01575

ID TRV:01575
Bok 515
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst a) Plassering: Skiltet skal settes opp på 2,0 - 2,5 m høy stolpe på høyre side av sporet, ca. 3 m fra spormidt i god avstand foran det stedet sporrenseren skal senkes.
  1. Utførelse: Skiltets skal ikke plasseres slik at det hindrer fri sikt til andre signaler (hastighetssignaler/hovedsignaler).
  2. Utførelse: Anviseren skal peke mot sporet.
  3. Utførelse: Ved plassering på felles stolpe med Signal 75A «Kilometerskilt» skal skiltet plasseres under kilometerskiltet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Signal 75D «Senk sporrenser», plassering

Signal 75D «Senk sporrenser»