TRV:01593

ID TRV:01593
Bok 515
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Skiltet skal settes på stolpe, grind, gjerde eller annet godt synlig sted så nær sporet som mulig.

Utførelse:

  1. Minste avstand fra spormidt skal være 5,0 m.
  2. Skiltet skal plasseres på høyre side av veibanen. Dersom det er hensiktsmessig kan skiltet plasseres på venstre side.
  3. Horisontal avstand fra veikant skal være mellom 0,5 - 2,0 m
  4. Underkant skilt skal ikke være lavere en 2,0 m over veibanen og ikke høyere enn 4,0 m over veibanen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 515 2023 Endringsartikkel 3729
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Stopp ved planoverganger for veg og stasjoner, Plassering