TRV:01594

ID TRV:01594
Bok 515
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Skiltet skal plasseres under skiltet ”Stopp ved planoverganger for vei og stasjoner”.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for uniform utforming og optimalisert plassering av skiltet.
Endringsartikler https://trv.banenor.no/wiki/515_2023_Endringsartikkel_2626
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Planovergang, Høydegrense ved høyspenningsanlegg, Plassering