TRV:01596

ID TRV:01596
Bok 515
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Plassering: Skiltet skal plasseres på stolpe på venstre side av kjørebanen

Utførelse:

  1. Horisontal avstand fra veikant skal være mellom 0,5-2,0 m
  2. Underkant skilt skal ikke være lavere en 2,0 m over veibanen og ikke høyere enn 4,0 m over veibanen.
  3. Skiltet skal vinkles mot fører av kjøretøy slik at teksten er godt synlig fra føreresetet.
  4. Skiltet skal settes opp på begge sider av planovergangen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for uniform utforming og optimalisert plassering av skiltet. Sikre at det ikke hindrer sikt til andre skilt/signaler.
Endringsartikler 515 2023 Endringsartikkel 3437
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Planovergang, Opplysningsskilt for lange eller tunge kjøretøy, Plassering