TRV:01600

ID TRV:01600
Bok 515
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Utførelse:
  1. Skilt for varsellampe skal settes på varsellampens stolpe under varsellampen eller godt synlig rett ved varsellampen.
  2. Skiltet skal være montert på begge sider av planovergangen.
  3. Skiltet kan kombineres med ”Stopp ved planoverganger” og ev. ”Høydegrense ved høyspenningsanlegg” og skal da plasseres under disse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 515 2023 Endringsartikkel 3770
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Planovergang, Enkel varsellampe, Plassering