TRV:01607

ID TRV:01607
Bok 543
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav
Kravtekst a) Tekniske krav: Sporvekselvarmesystem skal tilfredsstille tekniske spesifikasjoner for sporvekselvarme.
  1. Utførelse: Ved ettermontering av regulering i eksisterende sporvekselvarmeanlegg skal reguleringssystemet tilfredsstille Teknisk spesifikasjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at tekniske krav følges
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme