TRV:01615

ID TRV:01615
Bok 543
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst d) Selektivitet: Selektivitet mellom vern skal vurderes slik at minst mulig del av anlegget kobles ut ved feil.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre utkobling så nære feil som mulig uten påvirkning i øvrige anleggsdeler
Endringsartikler Endringsartikkel 1271
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme