TRV:01621

ID TRV:01621
Bok 543
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst Regulering: Alle anlegg skal ha en lokal regulering som tar hensyn til omgivelsestemperatur, skinnetemperatur og/eller nedbør/fuktighet.
  1. Utførelse: På områder med flere sporveksler der det er tilgjengelig meteorologisk informasjon, kan slik informasjon gjøres tilgjengelig for de aktuelle systemene med sporvekselvarme.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Stedlig tilpasset installasjon og bruk av anlegget.
Endringsartikler Endringsartikkel 2278
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme