TRV:01622

ID TRV:01622
Bok 543
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Fjernstyring: sporvekselvarmeanlegg skal kunne aktiveres/deaktiveres via fjernstyring.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon