TRV:01622

ID TRV:01622
Bok 543
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Fjernstyring: sporvekselvarmeanlegg skal kunne aktiveres/deaktiveres sentralt - via Bane NOR sin applikasjon for overvåking og kontroll av sporvekselvarme.

Installasjon eller utbedring av sporvekselvarmeanlegg regnes ikke som ferdigstilt før disse er integrert i sentralt system for overvåking og kontroll. Ansvaret tilhører den som bygger eller utbedrer anlegget.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Styring av anlegget
Relatert krav
Opprettet
Referanse Endringsforslag 3178
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme