TRV:01628

ID TRV:01628
Bok 543
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Varmeelementer: Sporvekselvarmeelementer skal være av godkjent type.
  1. Utførelse: Varmeelementer skal monteres i henhold til montasjetegninger godkjent som systemtegninger i Bane NOR.
  2. Utførelse: Det skal ikke bores i kjøreskinnene for montering av varmeelementer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon