TRV:01628

ID TRV:01628
Bok 543
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Varmeelementer: Sporvekselvarmeelementer skal være av godkjent type.
  1. Utførelse: Varmeelementer skal monteres i henhold til montasjetegninger godkjent som systemtegninger i Bane NOR.
  2. Utførelse: Det skal ikke bores i kjøreskinnene for montering av varmeelementer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Bruk av forhåndsgodkjent utstyr og sikre rett montasje iht. produsentens anvisning.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme