TRV:01655

ID TRV:01655
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Strømforsyning til belysningsanlegget skal tilfredsstille [FEL] med de tilleggskrav som teknisk regelverk setter til jording av utsatte deler innenfor sone for kontaktledning eller sone for strømavtaker, (se [510], jording) og kabelføring i master og åk.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon