TRV:01658

ID TRV:01658
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Det bør tas hensyn til vedlikehold av belysningsanlegget ved plassering av armaturer.
  1. Avstanden til kontaktledningsanlegg bør være så stor – eller det bør benyttes nedfellbare master – slik at det ikke er nødvendig med frakobling av kontaktledningsanlegget ved vedlikeholdsarbeider på belysningsanlegget.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon