TRV:01658

ID TRV:01658
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst Ved plassering av armaturer i eller nær kontaktledningsanlegget, bør avstanden være så stor at det ikke er nødvendig med frakobling av kontaktledningsanlegget ved vedlikehold av belysningsanlegget. Alternativt kan det benyttes nedfellbare master.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre trygge vedlikeholdsarbeider på belysningsanlegget.
Relatert krav
Opprettet
Referanse Endringsforslag 3224
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning