TRV:01662

ID TRV:01662
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Ved nyetablering og rehabilitering av belysningsanlegg ved større stasjoner, godsterminaler og andre steder med mange spor, bør det vurderes risiko for alvorlige jernbanehendelser ved togbevegelser på ethvert tenkelig spor eller kombinasjoner av spor.
  • Relevante situasjoner er:
  1. blendingsfare for lokomotivfører (også ved manglende eller utilstrekkelig belysning på stedet)
  2. blokkering av siktlinjer til skilt og signal (plassering av master for lysarmatur etc.)
  3. maskering av faresituasjon (ujevn belysning)
  4. belysningssituasjonen under rehabilitering
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon