TRV:01673

ID TRV:01673
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Sporvekselbelysning bør monteres på mast med høyde 4000 mm der det ikke er annen belysning.
  1. Sporvekselbelysning styres fra gruppeskap for sporvekselvarme og kan benyttes ved arbeider i eller ved sporvekselen og skal normalt være avslått, se Sporvekselvarme.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett belysning av sporveksler
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning