TRV:01690

ID TRV:01690
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst i) Levetid for lyskilde og armatur: Lyskilden som anvendes (inklusiv forkoblingsutstyr), bør ha en forventet levetid, slik at det normalt ikke er behov for utskifting av lyskilden i løpet av armaturens levetid.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre en lik levetid på alt av lysutstyret.
Endringsartikler Endringsartikkel 1499
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning