TRV:01690

ID TRV:01690
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst i) Levetid for lyskilde og armatur: Lyskilden som anvendes (inklusiv forkoblingsutstyr), bør ha en forventet levetid, slik at det normalt ikke er behov for utskifting av lyskilden i løpet av armaturens levetid.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon