TRV:01698

ID TRV:01698
Bok 543
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Utredning: For en banestrekning kan det i en investeringsanalyse vurderes et langsgående forsyningsanlegg (og koblingsanlegg) med en systemspenning på 11 kV når dette spenningsnivået brukes av lokal(e) netteier(e), og analysen viser at denne systemspenningen fører til vesentlig lavere investeringskostnader.
  1. Betingelse: Under investeringsanalysen skal det taes hensyn til spenningsnivå på de tilstøtende strekningene for eksisterende og eventuelle nye seksjoner med langsgående forsyningsanlegg.
  2. Betingelse: Materiellet skal normalt dimensjoneres for 22 kV for å være forberedt på en mulig endring av systemspenning hos lokal netteier.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre valg av forsyningssystem med tilretteleggelse for endring i fremtiden.
Endringsartikler Endringsartikkel 1335
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Forsyning med 22 kV (11 kV)