TRV:01700

ID TRV:01700
Bok 543
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Innmating: Innmatingen til forsyningsanlegg med 22 kV kan ha spenningsnivå på 11 kV, 22 kV, 33 kV, 47 kV, 66 kV eller høyere spenning.
  1. Utførelse: Transformatorene vil ofte tilhøre netteier, men kan tilhøre Bane NOR der lokal netteier ikke benytter 22 kV.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett forsyningsanlegg
Endringsartikler Endringsartikkel 2565
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Forsyning med 22 kV (11 kV)