TRV:01700

ID TRV:01700
Bok 543
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Innmating: Innmatingen til forsyningsanlegg med 22 kV kan ha spenningsnivå på 11 kV, 22 kV, 33 kV, 47 kV, 66 kV eller høyere spenning.
  1. Utførelse: Transformatorene vil ofte tilhøre netteier, men kan tilhøre Bane NOR der lokal netteier ikke benytter 22 kV.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon