TRV:01705

ID RV:01705
Bok 543
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Fjernstyring: Forsyningsanlegget skal fjernstyres.
  1. Utførelse: Det skal benyttes motorstyrte brytere med stillingsindikering.
  2. Utførelse: Faseledere skal ha allpolig brudd i effektbrytere og lastskillebrytere.
  3. Utførelse: Elkraftsentral skal foreta fjernstyringen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre fjernstyring av forsyningsanlegget.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Forsyning med 22 kV (11 kV)