TRV:01706

ID TRV:01706
Bok 543
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Effektdimensjonering: Bane NORs langsgående forsyningsanlegg skal dimensjoneres ut fra påregnelig effektbehov i normale og alternative koblingssituasjoner.
  1. Utførelse: Anlegget skal dimensjoneres for ensidig mating av egen seksjon og en naboseksjon.
  2. Utførelse: Der det er to naboseksjoner skal den som har størst belastning, velges for dimensjoneringen.
  3. Utførelse: Anlegget skal samtidig ha marginer for senere utvidelser, se Normal_belastning
  4. Utførelse: Samtidighetsfaktor skal estimeres som grunnlag for dimensjonering. Se veiledning i REN-blad, (www.ren.no – se spesielt “Distribusjonsnett - Kartlegging av belastning”).
  5. Utførelse: Anlegget skal sørge for energiforsyning i de alternative driftssituasjonene som er påtenkt for å gi redundans, se Systemkrav.
  6. Dokumentasjon: Beregninger for dimensjoneringen skal dokumenteres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre en rett effektdimensjonering for forsyningsanlegget
Endringsartikler Endringsartikkel 1335
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Forsyning med 22 kV (11 kV)