TRV:01706

ID TRV:01706
Bok 543
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Effektdimensjonering: Bane NORs langsgående forsyningsanlegg skal dimensjoneres ut fra påregnelig effektbehov i normale og alternative koblingssituasjoner.
  1. Utførelse: Anlegget skal dimensjoneres for ensidig mating av egen seksjon og en naboseksjon.
  2. Utførelse: Der det er to naboseksjoner skal den som har størst belastning, velges for dimensjoneringen.
  3. Utførelse: Anlegget skal samtidig ha marginer for senere utvidelser, se Normal_belastning
  4. Utførelse: Samtidighetsfaktor skal estimeres som grunnlag for dimensjonering. Se veiledning i REN-blad, (www.ren.no – se spesielt “Distribusjonsnett - Kartlegging av belastning”).
  5. Utførelse: Anlegget skal sørge for energiforsyning i de alternative driftssituasjonene som er påtenkt for å gi redundans, se Systemkrav.
  6. Dokumentasjon: Beregninger for dimensjoneringen skal dokumenteres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon