TRV:01710

ID TRV:01710
Bok 543
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Systemjording: Langsgående forsyningsanlegg skal være isolert fra jord.
  1. Utførelse: Alle transformatorviklinger tilkoblet høyspenningnettet skal ha isolert nøytralpunkt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon