TRV:01710

ID TRV:01710
Bok 543
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Systemjording: Langsgående forsyningsanlegg skal være isolert fra jord.
  1. Utførelse: Alle transformatorviklinger tilkoblet høyspenningnettet skal ha isolert nøytralpunkt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett systemjording for det langsgående forsyningsanlegget
Endringsartikler Endringsartikkel 1335
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Forsyning med 22 kV (11 kV)