TRV:01716

ID TRV:01716
Bok 544
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst Krav til ytelse i miljøet: Maskiner, mekanisk utstyr og komponenter skal i hele sin levetid funksjonere sikkert og i henhold til funksjonelle krav under alle miljømessige forhold som utstyret kan forventes å bli påvirket av.
  1. Utførelse: Bane NORs spesifikasjoner kan beskrive ytterligere detaljerte krav til utstyr og komponenter som installeres i Bane NORs infrastruktur.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at maskiner, mekanisk utstyr og komponenter fungerer sikkert i hele sin levetid under alle miljømessige forhold som utstyret kan forventes å bli påvirket av.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Generelle tekniske krav