TRV:01719

ID TRV:01719
Bok 544
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Intensjonskrav
Kravtekst ENØK: Alle lavspenningsinstallasjoner skal prosjekteres med tanke på energiøkonomisering (ENØK).

Eksempler på ENØK-tiltak er:

  • Regulering av effektbehovet for sporvekselvarmeanlegg avhengig av luft- eller skinnetemperatur og/eller fuktighet/nedbør.
  • Automatisk regulering av belysningsanlegg (fotoceller, tidsur, redusert belysning i perioder uten togbevegelser)
  • Automatisk regulering av snøsmelteanlegg i bakken, trapper, takrenner etc.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at prosjektering utføres med tanke energiøkonomisering (ENØK).
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Generelle tekniske krav