TRV:01720

ID TRV:01720
Bok 544
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Registrering av driftstid eller forbruk Alle infrastrukturanlegg skal ha registrering av energiforbruket (kWh-måler eller driftstimeteller).
  1. Utførelse: For å kunne se effekten av og beregne lønnsomheten av evtuelle ENØK-tiltak skal installasjonene oppdeles på en hensiktsmessig måte slik at de ulike deler av anleggene overvåkes uavhengig av hverandre.
  2. Utførelse: Avlesning og registrering av kWh-forbruk for de ulike installasjonene bør utføres årlig.
  3. Utførelse: Alle data skal registreres (f.eks. i BaneData eller annet egnet system) med de opplysninger som der til enhver tid kreves.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre registering av energiforbruket i alle infrastrukturanlegg.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Generelle tekniske krav