TRV:01721

ID TRV:01721
Bok 544
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Registrering av informasjon om anlegg: All informasjon som kreves i Bane NORs sentrale database over infrastrukturen, BaneData, skal til enhver tid registreres etter bygging av nye anlegg, og oppdateres etter endring/vedlikehold i eksisterende anlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre registering av anlegg i Bane Nors sentrale database for infrastrukturen.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Generelle tekniske krav