TRV:01722

ID TRV:01722
Bok 544
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Fabrikanterklæring: For alt utstyr skal det foreligge en fabrikanterklæring som dokumentasjon på at utstyret oppfyller de tekniske krav som er fastsatt for Norge.
 1. Utførelse: Fabrikanterklæringen skal være underskrevet av fabrikanten eller dennes representant i Norge, eventuelt i Det europeiske samarbeidsområde.
 2. Utførelse: Erklæringen skal inneholde følgende:
  1. Beskrivelse av utstyret, herunder merking (fabrikant, type), monteringsanvisning m.v.
  2. Henvisninger til de bestemmelser for utstyret som er fastsatt av Bane NOR og erklæring om at utstyret tilfredsstiller disse.
  3. Identifikasjon av den som har undertegnet erklæringen.
  4. Prøverapport utstedet av kompetent laboratorium eller typeprøvesertifikat.
  5. Angivelse av kvalitetssikringssystem.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at dokumentasjon på at alt utstyr oppfyller de tekniske krav som er fastsatt for Norge.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Generelle tekniske krav