TRV:01723

ID TRV:01723
Bok 544
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst a) Forskrifter: For elektrisk utstyr som kan tilkobles lavspenningsanlegg, gjelder "Forskrift om elektrisk utstyr" .
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at rett forskrift følges for elektrisk utstyr.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Generelle tekniske krav