TRV:01724

ID TRV:01724
Bok 543
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Levetid: Maskiner og mekanisk utstyr beregnet for utvendig bruk bør ha en teknisk levetid på 30 år og med revisjonsperioder på minst 5 år og bør ha tilsynsperioder på minst 3 år. Utstyret skal utvendig være behandlet slik at annen behandling enn vask skal være unødvendig i utstyrets levetid.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre og stille krav til levetiden for maskiner og mekanisk utstyr.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Generelle tekniske krav