TRV:01725

ID TRV:01725
Bok 544
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Krav til innfesting på skinner: Alle komponenter som monteres direkte på eller i skinnegang, skal monteres etter godkjente tegninger og festemetoder. Alt utstyr skal være spesielt godkjent for formålet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon