TRV:01725

ID TRV:01725
Bok 544
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Krav til innfesting på skinner: Alle komponenter som monteres direkte på eller i skinnegang, skal monteres etter godkjente tegninger og festemetoder. Alt utstyr skal være spesielt godkjent for formålet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett innfesting av komponenter på skinner.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Generelle tekniske krav