TRV:01726

ID TRV:01726
Bok 544
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Sporvekselvarmesystemet som bygges, skal være typegodkjent av Bane NOR.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det bygges et godkjent anlegg.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme