TRV:01729

ID TRV:01729
Bok 544
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Anlegget skal bygges etter godkjente systemtegninger og leverandørens montasjeanvisninger for det aktuelle systemet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at anlegget monteres etter leverandørens anvisning.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme