TRV:01730

ID TRV:01730
Bok 544
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Strømforsyningen til anlegget skal være prosjektert før bygging påbegynnes.
  1. Prosjektering skal også gjøres ved ombygging og endring av eksisterende anlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett strømforsyningen til anlegget.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme