TRV:01731

ID TRV:01731
Bok 544
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Fundament for fordelingsskap skal monteres tilstrekkelig dypt slik at ikke telehiv forskyver skapet og skader kabler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon