TRV:01732

ID TRV:01732
Bok 544
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Skapet skal plasseres minimum 2520 mm fra nærmeste skinne.
  1. Skapet bør plasseres så langt fra sporet at vedlikeholdsarbeider kan gjøres uavhengig av togtrafikken.
  2. Dører bør vende vekk fra sporet.
  3. Der dører vender mot sporet, skal avstand måles med åpne dører.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre en trygg arbeidsposisjon for vedlikeholdsarbeider i skap.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme