TRV:01733

ID TRV:01733
Bok 544
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Kabler inn/ut av skapet skal ha mekanisk beskyttelse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilstrekkelig beskyttelse av kabler.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme