TRV:01734

ID TRV:01734
Bok 544
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Alle kabler skal føres inn i bunnen av skapet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre mot vanninntrenging i skapet.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme