TRV:01736

ID TRV:01736
Bok 544
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Når anlegget er ferdigmontert, skal det være minimum 20 % plass for utvidelsesmuligheter i skapet (reserve relatert til montasjeplass, elektrisk forsyning og kjøling).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre 20 % utvidelseskapasitet i anlegget.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme