TRV:01737

ID TRV:01737
Bok 544
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Systemspesifikt
Kravtekst Det skal leveres låsesylinder med nøkler i henhold til eierens låsesystem.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at anlegget har Bane NORs låsesystem.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme