TRV:01739

ID TRV:01739
Bok 544
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Plassering av følere skal vurderes for hvert enkelt anlegg, og skal baseres på de retningslinjer som er gitt i montasjeanvisning/beskrivelse for det aktuelle systemet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at rett antall følere og plassering for disse blir fulgt for det aktuelle systemet.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme