TRV:01740

ID TRV:01740
Bok 544
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Transformator(er) bør plasseres så langt fra sporet at vedlikeholdsarbeider kan gjøres uavhengig av togtrafikken.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre en sikker arbeidssituasjon ved vedlikeholdsarbeider.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme