TRV:01742

ID TRV:01742
Bok 544
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Det skal ikke bores i skinnene for festing av varmeelementer eller følere.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre mot svekkelse av skinnene.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme