TRV:01742

ID TRV:01742
Bok 544
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Det skal ikke bores i skinnene for festing av varmeelementer eller følere.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon